TAMPERE

 050 300 8868

Psykologi Minna Koivuranta

Olen Valviran hyväksymä psykologi ja psykoterapeutti. Vastaanottoni sijaitsee Tampereen keskustassa Hämeenkadulla, lähellä Sokosta.
Psykologi Minna Koivuranta Tampere

Tarjoan psykologista apuani mm. ihmissuhteissa ilmenevien kriisien työstämiseen, traumojen käsittelyyn tai muihin elämän ongelmiin. Masennus, jännittäminen, paniikkioireet, uupumus sekä ylikuormittuminen ovat myös tyypillisiä vastaanotollani työstettäviä oireita.

Olen kiinnostunut monista lähestymistavoista psykologian ja psykoterapian kentällä ja siksi olen kouluttautunut monipuolisesti. Integratiivisen psykoterapian päämäärä on soveltaa eri psykoterapiasuuntausten lähestymistapoja sekä niissä havaittuja yhteisiä vaikuttavia tekijöitä kunkin asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin. Käytössäni on siten niin kognitiivisesta kuin psykodynaamisestakin perinteestä lähteviä työtapoja. Ensisijaisesti haluan turvata asiakkaalle kokemuksen, että hän tulee luonani kuulluksi ja ymmärretyksi ja että työskentelyn tavoitteet lähtevät hänestä.

Työuraani kuuluu toiminta psykologina mm. terveyskeskuksissa, työterveyden piirissä sekä kuntoutusalalla (diabetes, MS-tauti sekä psykiatriset sairaudet). Yksityisenä ammatinharjoittajana olen toiminut 10 vuotta.

Sitoudun noudattamaan Psykologiliiton eettisiä ohjeita niin asiakkaan arvostamisen, salassapidon ja luottamuksellisuuden kuin muunkin toimintani suhteen.

Koulutuksia

  • Integratiivisen psykoterapian psykoterapeuttikoulutus
  • Psykologian maisteri, PsM / Tampereen yliopisto
  • Dissosiatiivisen traumatisoitumisen arviointi ja hoito
  • Sensomotorinen psykoterapia traumojen hoidossa 
  • Toiminnallisten ryhmätyömenetelmien ohjaajan tutkinto, TRO sekä Psykodraamaohjaajan tutkinto / Suomen Morenoinsituutti

Suosittele

Facebook Twitter 3Jaa